לקהילת רידזיין בלבד!

פגישת פיצוח עסקי שבה תקבלו מפת דרכים שתעזור לכם לקחת את העסק לרמה הבאה

הפגישה מתקיימת עם מאפיין עסקי בכיר מחטיבת היועצים העסקיים
של ניר דובדבני