אנחנו מזמינים אתכם במיוחד עכשיו, לקבל במתנה כלים ועצות להתמודדות עסקית בפגישת פיצוח בת 120 דקות

מידע מרוכז בנושא חוסן כלכלי לאור המצב הנוכחי וכן ייעוץ בנושאים שונים כגון סיוע ממשלתי, מימון ותזרים מזומנים, ניהול סיכונים, ניהול משברים ועוד.

הפגישה מתקיימת עם מאפיין עסקי בכיר מחטיבת היועצים העסקיים
של ניר דובדבני